ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΣ

Ο ΣΤΟΛΟΣ ΜΑΣ

CLUB LQC

Club LQC

ΚΤΗΜΑΤΑ ● CATERING

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Η εταιρία έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 9001: 2000