Η LQC απασχολεί πλήρως εκπαιδευμένο προσωπικό και στελεχώνεται από μία ομάδα έμπειρων και εκπαιδευμένων συνεργατών που εργάζεται μαζί μας, περισσότερο από μία δεκαετία.