ΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ - ΡΙΤΣΩΝΑ 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ
Τ.Θ. 219-32009 ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ
Τ.: 2262 071723   F.: 2262 071274