Ενδεικτικά συνεργάτες που μας τιμούν με την εμπιστοσύνη τους:

 
John's Hotel
Κεντρικόν
Χαρά Hotel
Avantis Hotel
Kimi Palace
Φιλοξενία Hotel
Lucy Hotel