Αυτοματοποιημένη Πλύση & Απολύμανση με το Σύστημα ECOLAB.
Έχοντας εγκαταστήσει το Σύστημα ECOLAB διασφαλίζουμε ποιότητα στην πλύση, ώστε τα λινά  να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Συγκεκριμένα, αυτό επιτυγχάνεται με την επιλογή και χρήση κατάλληλου, πιστοποιημένου απορρυπαντικού ανάλογα με τις προδιαγραφές του κάθε υφάσματος και ταυτόχρονη διασφάλιση πλήρους απολύμανσης κατά τη διάρκεια της πλύσης
Το σύστημα αυτόματης δοσομέτρησης των απορρυπαντικών της Εταιρείας Ecolab, φροντίζει-συνδεδεμένο με τα PLC (computers) των πλυντηρίων- για την σωστή τροφοδοσία τους με απορρυπαντικά ανάλογα με την ποσότητα του ιματισμού, τον τύπο υφάσματος και το χρώμα. 
Πληκτρολόγηση στο PLC
Μόλις ένα πλυντήριο φορτωθεί με τον άπλυτο ιματισμό, ο χρήστης επιλέγει πρόγραμμα (ανάλογα με τον τύπο, το χρώμα και την ποσότητα του άπλυτου ιματισμού) και απλά πατάει start. Θα χρειαστεί να επανέλθει στο πλυντήριο αυτό όταν με οπτικό και ηχητικό σήμα, ειδοποιηθεί ότι η διαδικασία πλύσης έχει ολοκληρωθεί.